Hematologi

I Sverige drabbas cirka 4 000 personer årligen av blodcancer. De vanligaste formerna är olika typer av lymfkörteltumörsjukdomar och leukemier samt myelom. Vi har kunnat visa i stora populationsbaserade studier att prognosen för de flesta av dessa sjukdomar förbättrats med nya behandlingsmetoder. Emellertid avlider fortfarande många patienter i sin sjukdom. Dessutom kan även patienter som blivit botade drabbas av behandlingskomplikationer som nya tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, försämrad fertilitet och hormonpåverkan.

Vår forskning strävar övergripande till att för-bättra patienternas prognos genom att identifiera riskfaktorer för insjuknande och söka biologiska egenskaper, med ett speciellt fokus på biosyntes och funktion av arakidonsyrametaboliter vid Hodgkin och andra lymfom. Resultaten hoppas vi kan leda fram till förebyggande åtgärder, förbättrad diagnostik samt helt nya behandlingsprinciper eller läkemedel. Våra upptäckter möjliggörs genom en tvärvetenskaplig sammansättning av forskargruppen med experimentella forskare inom såväl inflammation som tumörbiologi tillsammans med diagnostisk, klinisk och epidemiologisk kompetens. Utöver detta är tillgången till unika svenska personregister en ytterligare framgångsfaktor. Akut myeloisk leukemi, multipelt myelom och myeloproliferativa sjukdomar är också viktiga forskningsfält.

Om du skulle vilja stödja detta forskningsområde kan du göra det via följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8
Ange: Magnus Björkholm

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR