Hjärt- & kärlsjukdomar och metabola sjukdomar

Inom programmet för kardiovaskulära och metabola sjukdomar studeras olika kardiovaskulära sjukdomar, eller hjärt- kärlsjukdomar, och metabola sjukdomar, sjukdomar som påverkar kroppens ämnesomsättning. De enheter som ingår i programmet är den experimentella kardiovaskulära enheten och enheterna för ateroskleros, multifaktoriella sjukdomar, molekylär immunogenetik samt kardiovaskulära sjukdomar och cellulär och molekylär immunologi.

Grupper inom temat kardiovaskulära och metabola sjukdomar
Beräkningsmedicin
Cellulär och molekylär immunologi
Diabetesimmunologi
Experimentell kardiovaskulär forskning
Kardiologi
Kardiovaskulär genetik och genomik
Klinisk kemi och blodkoagulering
Kärlkirurgi
Molekylär endokrinologi
Molekylär Kardiologi – Consentino
Molekylär kärlmedicin
Systemmetabolism
Translationell kardiologi – Bäck

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR