Inflammatoriska sjukdomar

CMM-InflammatoryInflammatoriska sjukdomar inkluderar reumatiska sjukdomar, psoriasis och multipel skleros, samt andra sjukdomar där immunsystemet oavsiktligt skapar en kronisk inflammation och funktionsnedsättning. Nya behandlingar revolutionerar i dagsläget behandlingen av dessa sjukdomar och CMM är i forskningsfronten när det gäller att utveckla och använda dessa behandlingar.

Forskningsgrupper inom tema inflammation
Barnreumatism
Eikosanoider och proteomik vid reumatisk sjukdom
Experimentell endokrinologi
Hematologi
Infektionsimmunologi
Klinisk immunologi och allergi
Klinisk neuroimmunologi – Fogdell-Hahn
Medicinsk mikrobiell patogenes
miRNA and cancer – Pivarcsi
Molekylär autoimmunitet
Molekylär dermatologi
Multipel sklerosforskning
Myositforskning
Neuroimmunologi
Lungmedicin
Reumatologi
Terapeutisk immundesign
Tillämpad immunologi och immunterapi

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR