Medicinsk forskning

Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet (KI) samlar närmare 500 personer med klinisk erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset och med forskningskompetens från KI för att forska kring våra vanliga folksjukdomar.

Vårt mål är att bidra med kunskap som leder till utveckling av nya och förbättrade preventiva och vårdande behandlingar. Vi vill att de nya behandlingarna skall komma sjukdomar som reumatism, MS, psoriasis, hjärt- och kärlsjukdomar, genetiska sjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar till gagn.
CMMs filosofi är att skapa innovativ forskning inom våra fyra fokusområden. Detta vill vi göra både genom att använda de unika tillgångarna från våra kliniska kopplingar (stort kliniskt patientmaterial och klinisk kompetens) men även genom att vara en del av KI, med sitt goda internationella rykte och framstående grundforskning. En speciell egenskap hos CMM är den internationella atmosfären, som skapas av att över 30 nationaliteter är representerade hos oss.
CMM består för närvarande av 31 forskargrupper som tillsammans utgör ett interaktivt nätverk och som fokuserar på molekylära mekanismer bakom inflammatoriska, kardiovaskulära, genetiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Centret är formellt sett en oberoende stiftelse som förser forskare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset med forskningslaboratorier och infrastruktur för sin forskning.
CMMs laboratoriebyggnad ligger precis mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och KI. Detta medför en unik direktkontakt med det kliniska arbetet på sjukhuset men även nära samarbete med de grundforskningsbetonade institutionerna på KI.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR