Neurogenetik och psykiatriska sjukdomar

Inom programmet för Neurogenetik och psykiatriska sjukdomar studeras framförallt sjukdomar som drabbar nervsystemet och orsaker till dessa sjukdomar. Flera neurologiska sjukdomar har ett genetiskt ursprung men det finns också faktorer i miljön som påverkar risken att utveckla dem. I programmet ingår ett flertal forskargrupper: enheterna för neurogenetik, molekylär endokrinologi, medicinsk epigenetik, alkohol- och drogberoendeforskning och translationell neurofarmakologi.

Gruppper inom temat neurogenetik och psykiatriska sjukdomar
Alkohol- och drogberoendeforskning samt Alkohol- och drogberoendeforskning – Vukojevic
Neurogenetik
Translationell neurofarmakologi

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR