Bioelektronisk medicin uppmärksammas i Svenska Dagbladet

I ett längre reportage uppmärksammar Svenska Dagbladet forskningsfältet bioelektronisk medicin där Peder Olofsson berättar om hur behandling med elektriska impulser i nervsystemet kan komma att användas som behandling mot inflammatoriska sjukdomar.
Länk till premiumartikeln: https://www.svd.se/pa-vag-knacka-gata-som-kan-gora-lakemedel-onodiga

För icke-prenumeranter följer nedan ett sammandrag av Peder Olofssons forskning som han bedriver vid CMM:

Nya rön om hur nerver styr kroppens immunförsvar har öppnat nya möjligheter för behandling av inflammatoriska sjukdomar och bildat grunden för det nya området Bioelektronisk Medicin.

Precis som nervreflexer reglerar blodtryck, kroppstemperatur, tarmfunktion etc. regleras också immunsystemet av nervreflexer. Kliniska studier av specifik elektrisk nervstimulering som behandling av ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom pågår.  Aktuell forskning visar att känselnerver reagrerar på både inflammation och infektion och, troligen via nervknippen som vagusnerven, rapporterar till hjärnan om hot och inflammation i kroppens organ.

Nya upptäckter har också visat att vissa immunceller kan överföra nervsignaler, vilket ger bättre möjligheter att förstå hur nervsystemet styr inflammation.  Konceptet att använda elektriska gränssnitt för att styra immunsvar och behandla inflammatoriska sjukdomar är fascinerande och mycket intressant. Experimentella data tyder på att läkning ibland hindras av att nervrelgeringen av inflammation är satt ur spel. Kanske är det så att immunsystemet, precis som hjärtat, kan behöva en pacemaker för att arbeta i rätt takt?

Fältet bioelektronisk medicin är ännu i sin linda. Ökade insiker om hur nervsystemet läser av och styr immunsvar har potentialen att leda till helt nya behandlingar. Kanske kan piller ibland ersättas av apparater som läser av och aktiverar nervsignaler för att kontinuerligt anpassa behandlingen av inflammatoriska sjukdomar? Kanske kan vi skapa verkligt personlig medicin.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR