CMM utan internet – Dikt av Poya Livälven

CMM är en kreativ miljö på många sätt. Nyligen genomgick huset ett förlängt reservkraftprov samt flytt av serverrum som resulterade i att åtkomsten till nätverket bröts. Poya Livälven lät frustrationen omvandlas till inspiration och skapade:

CMM utan internet
solen sken och jag anlände
till förvärvet där jag möttes av vänliga leenden.
inte hade jag någon aning om dagens skeenden
att cybernätet skulle lägga ner
och som du ser
har denna historia inget mer
att tillägga
mer än att livet utan internet,
inte kan bli annat än snett
för en generation som inget annat sett.
vi frågar dig:
– ”ska jag istället, läsa i en bok?”
– ”skriva för hand?”
– ”vad är du för fossil i detta gudsförgätna land?”
”jag vill ha valfrihet och modernitet
medan resten av världen lever som en ofrivillig asket”.
som den bortskämda borgarbracka jag är,
blundar jag för den misären
som uppstår genom de materiella begären.
som ni ser var detta ingen enkel dag
den var inte helt till mitt behag
men det är ok för jag lärde mig något fint
att utan internet slår allt slint.
tack och god dag, adjöss och schas.
snart är internet tillbaka
och livet en extas.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR