Ellis och Ivar Janzons pris till två CMM-forskare

Ellis och Ivar Janzons pris, 70.000 kr

Priset delas av två forskare:


Enikö Sonkoly, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset belönas för hennes framstående forskningsarbete kring betydelsen av microRNA för utvecklingen av psoriasis

och

Liv Eidsmo, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna belönas för hennes innovativa arbete rörande immunceller i huden och deras relevans för inflammatoriska hudsjukdomar som vitiligo och psoriasis.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR