Ett helhetsgrepp på multipel skleros

Tomas OlssonTomas Olsson var en av de fyra mottagare som har beviljats mest i Vetenskapsrådets stora utlysning inom området medicin och hälsa 2017 och får nio miljoner kronor fördelat på fem år. Forskningsprojektet satsar stort på att ta ett helhetsgrepp på sjukdomen multipel skleros, MS.

Projektsammanfattning: I Multipel Skleros (MS) tränger inflammatoriska celler från blodet periodiskt in i centrala nervsystemet där de orsakar svåra skador på nervbanorna. Med tiden förvärras sjukdomen, sk. progressiv fas, vilket leder till ökande funktionshinder. Nuvarande behandlingar är riskabla, eftersom de slår brett mot stora delar av immunsystemet och idag finns heller inga fungerande behandlingar för den progressiva fasen. Så väl livsstilen som genetiska faktorer anses vara bakomliggande faktorer till MS och båda dessa behövs undersökas för kunna att förstå sjukdomen.
Det övergripande målet med det här projektet är att förstå orsakerna till uppkomsten av MS, men även sjukdomens vidare utveckling och varför vissa patienter utvecklar en svårare variant än andra. Vi kommer att använda oss av mycket stora, nationella, MS-register integrerat med genetik och funktionella studier av vävnader och blod från patienter och försöksdjur. Projektet är tvärvetenskapligt och bygger på täta lokala, nationella och internationella samarbeten.

Forskargruppen ämnar:
Definiera gener, livsstil, miljöfaktorer och signalvägar som utgör risk för att insjukna i MS men även driver sjukdomsutveckling och påverkar svårighetsgraden av sjukdomen.
Avkoda MS risken vid arvs- och miljö interaktioner. Gruppen har tidigare visat att sådana interaktioner är potenta och är världsledande i den här typen av forskning.
Definiera funktionen för utvalda MS-gener.
Definiera sjukdomsrelevanta immunceller med hjälp av nya tekniker.
Undersöka mekanismerna för valda gener i sjukdomsmodeller.
Vårt projekt kan leda till bättre förebyggande metoder och ligga till grund för mer exakt behandling under de olika faserna av MS.
Vetenskapsrådets motivation för bidraget: Det är imponerande i sin bredd och speglar den sökandens forskningsgrupps möjlighet att kunna bedriva flera parallella forskningslinjer inom MS-området. Den övergripande kvaliteten på den föreslagna forskningen är enastående.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR