EU-anslag till Anca Catrina

anca-catrina_1-webbAnca Catrina har fått ERC Consolidator Grant till sin forskning: Towards prevention of autoimmune diseases; the case of rheumatoid arthritis (PREVENT RA)
EU-anslaget riktar sig till de som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, och omfattar upp till 2 miljoner Euro.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR