Ewa Ehrenborg får Karolinska Institutets pedagogiska pris 2017

Ewa Ehrenborg_1Ewa Ehrenborg är professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid Institutionen för medicin, Solna (MedS) där hon under flera år varit mycket engagerad i Biomedicinprogrammet, såväl som lärare, kursledare och som ledamot i programnämnden. Hon har uppdrag som föreståndare för Centrum för Klinisk Utbildning (CKU-KI) och är Styrelsen för utbildnings samordnare för lärarkapacitet.
Genom sitt stora engagemang och pedagogiskt nytänkande har Ewa Ehrenborg bidragit till att utveckla studentaktiverande undervisning där aktuell forskning och peer learning vävts in på nya sätt. Hon har även på ett banbrytande sätt utvecklat interprofessionellt lärande mellan olika studentgrupper på alla utbildningsnivåer och hennes pedagogiska utvecklingsarbete har spridits både nationellt och internationellt.

Som person visar Ewa Ehrenborg på ett starkt pedagogiskt ledarskap och är genom sitt stora engagemang och sin kreativa förmåga en inspirationskälla och en förträfflig förebild för såväl lärare som studenter.

Ewa Ehrenborg är verksam vid CMM.
Text: internwebben KI
Foto: Vasan Kandaswamy

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR