Jesper Tegnér tilldelas 4 miljoner kr från Vetenskapsrådet

Anslaget delas ut inom naturvetenskap och teknik och Jesper Tegnér, institutionen för medicin, får totalt 4,15 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet On the Geometry of Cells – Manifold Learning, Dynamical Systems, and Single Cell Genomics.

Jesper_Tegner_2

Källa: www.ki.se

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR