Ning Xu Landén ny gruppledare på CMM

Ning Xu Landén

Den 13 mars blev Ning Xu Landén utsedd till ny gruppledare på CMM. Nings forskningsfokus handlar om sårläkning genom reglering av mikroRNA och långa icke-kodande RNA.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR