Nya gruppledare på CMM

Under April och Maj har CMM utsett två nya gruppledare. Enikö Sonkoly och Andor Pivarsci som båda arbetar med mikroRNA och långa icke-kodande RNA inom dermatologifältet. Enikö är specialicerad inom hudinflammation och Andor inom hudcancer.

eniko_portrait andor_photo

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR