• About
CMM
Karolinska institutet
Karolinska universitetssjukhuset
Sök

Swedish Research Council Grants

|Last updated:

Twenty researchers from CMM have been awarded with the 2023 Swedish Research Council grants.

Medicine and health:

Magnus Bäck is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Molekylär vägledning för behandling och handläggning av aortaklaffsjukdom”.

Karine Chemin is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Metabolisk kartläggning av vävnadsinfiltrerande T-celler i reumatiska sjukdomar”.

Liv Eidsmo is awarded a total of 9,000,000 SEK for five years for the project “Nya strategier för framtida behandling av T cells baserade immunologiska ärr i huden”.

Camilla Engblom is awarded a total of 6,000,000 SEK for four years for the project “Kartläggning av B- och Plasmacellkloner i cancer”.

Carmen Gerlach is awarded a total of 3,600,000 SEK for three years for the project “Utnyttja CD8 T-cells immunitet mot virusinfektioner”, as well as  2,400,000 SEK split up in three years for the project “Särskilja CD8 T cells-differentiering och aktivering – betydelsen för autoimmuna sjukdomar
och T-cells minne”.

Caroline Grönwall is awarded a total of 4,800,000 SEK for four years for the project “B-celler och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom – kartläggning av komplexa interaktioner”.

Eric Herlenius is awarded a total of 4,800,000 SEK for four years for the project “Andnöd, Inflammation och Inspiration – patofysiologiska mekanismer bidrar till realtids precisions
medicin med hjälp av förklarbar djup maskininlärning”.

Per-Johan Jakobsson is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Bestämning av prostaglandiners roll vid inflammatoriska sjukdomar med hjärtkärlkomorbiditet,
nya behandlingsmöjligheter och kliniska implikationer”.

Lars Klareskog is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Bättre prevention och tidig terapi för reumatoid artrit genomanalys av patientrapporterade data, epidemiologi, genetik och immunologi”.

Karin Loré is awarded a total of 4,800,000 SEK for four years for the project “Immunologiska mekanismer vid mRNA vaccination”.

Stephen Malin is awarded a total of 4,800,000 SEK for four years for the project “Lipoproteiner och immunförsvaret”.

Philippe Melas is awarded a totalof 2,400,000 SEK for three years for the project “FTO och m6A RNA-metyleringens roller vid alkoholberoende”.

Magdalena Paolino is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Atypiska
ubiquitinkedjors roll i immunometabolismen”.

Ljubica Matic is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Att utnyttja
potentialen hos glätta muskelceller för terapi vid aterosklerotisk kärlsjukdom”.

Fredric Phiel is awarded a total of 9,000,000 SEK for five years for the project “Kartläggning av sjukdomsmekanismer under olika faser av multipel skleros”.

Anna Smed Sörensen is awarded a total of 9,000,000 SEK for five years for the project “Åldersrelaterade skillnader i immunsvar i luftvägarna vid influensavirusinfektion”.

Christopher Sundling is awarded a total of 2,400,000 SEK for three years for the project “Immunomodulering och tolerans som en konsekvens av återkommande eller
kronisk infektion”.

Camilla Svensson is awarded a total of 4,800,000 SEK for four years for the project “Perifera smärtmekanismer vid fibromyalgi”.

Zhichao Zhou is awarded a total of 2,900,000 SEK for three years for the project “Icke-kodande RNA i erytrocyter: nya mediatorer av kärlkomplikationer vid diabetes”.

Migration and integration

Anna Färnert is awarded a total of SEK 6,730,000 for four years for the project “Migration och hälsa: med fokus på vanligt förekommande infektioner i Afrika Söder om Sahara”.

About CMM

The Center for Molecular Medicine (CMM) is a foundation instituted by the Stockholm County Council (Region Stockholm). CMM is at the heart of a close partnership with the Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, fueling advancements in biomedical and clinical research.

Contact

Center for Molecular Medicine Foundation, org. nr. 815201-3689

Karolinska University Hospital L8:05

Visionsgatan 18

171 76 Stockholm, Sweden

communication@cmm.se

CMM
Karolinska institutet
Karolinska universitetssjukhuset