IT-avdelningen

IT-avdelningen kan kontaktas i supportärenden via e-post: helpdesk@cmm.ki.se,
Tel. +46 8 517 723 53
Drop in tider, måndag-fredag 10-12.

IMG_1792
Olle Gartell
IT chef
E-post: Olle.Gartell@ki.se

bild

Daniel Uvehag
E-post: Daniel.Uvehag@ki.se

Dagmar_CMM
Dagmar Vejsicka

HenrikB2
Henrik Bergalm

christeruvehag
Christer Uvehag

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR