Forskningsfält

CMM:s forskningsfokus har sedan starten varit vanliga och kroniska sjukdomar, vanligtvis kallade folksjukdomar. Många av dessa, till exempel reumatiska sjukdomar, psoriasis, MS, hjärtkärlsjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar som depression och drogberoende, kan idag studeras och förstås genom en kombination av kliniska undersökningar och modern biovetenskap som finns hos oss.
Det svenska sjukvårssystemet och CMM:s närhet till klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset har skapat en internationellt unik möjlighet att förstå orsakerna till och förloppet hos dessa sjukdomar och även nya möjligheter att skapa preventiva och riktade behandlingar. Vår strategi är att kombinera kompetensen hos våra 28 forskargrupper för att skapa interdiciplinär forskning, till exempel för att förstå hur inflammation kan leda till hjärtkärlsjukdom eller hur immunsystemet interagerar med hjärnan.

 

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR