Samarbeten / utbyten

Stiftelsen CMM har sedan 2013 ett officiellt samarbete med the Feinstein Institute of Medical Research. Flera forskningsgrupper vid CMM ingår också i nationella och internationella  samarbetsprojekt.

CMM Research Groups

NEUROGENETIK OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR

GENETISKA SJUKDOMAR

INFLAMMATORISKA SJUKDOMAR

KARDIOVASKULÄRA OCH METABOLA SJUKDOMAR