Allergi

Allergi

Allergi är vår vanligaste kroniska sjukdom. Mer än 25% av befolkningen i industraliserade länder drabbas av besvär, såsom astma, rinit eller eksem. Allergi orsakas av ett felriktat immunsvar mot annars ofarliga ämnen i vår miljön, exempelvis. från pälsdjur, pollen, kvalster eller livsmedel.

Forskningen fokuserar på nya strategier för förbättrad allergi- och astmadiagnos samt enkla och effektiva behandlingsmetoder som syftar till att bota sjukdomen.

 

Grupper vid CMM som arbetar med allergi: