Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

De första tecknen på Alzheimers sjukdom förutom minnet är svårigheter att hitta ord, uttrycka sig och förstå. Svårigheter med tidsuppfattning (år, månad och dag) är vanligt. Så småningom får den drabbade svårigheter med att hitta i omgivningen, att läsa, skriva och räkna eller klara praktiska saker. En del får problem med varseblivningen och har svårt att känna igen det de ser. Det blir svårare att resonera och planera.

Utmärkande är att symtomen kommer successivt. Det kan därför vara svårt att kartlägga när problemen egentligen började. Symtomen kan också variera från person till person.


Källa: Alzheimerfonden

 

 

Grupper vid CMM som arbetar med Alzheimers sjukdom: