Anca Catrina Grupp

Anca Catrina Grupp

Translationell Reumatologi

Foto: Vijay Joshua Balasingh (Litet gruppledarfoto taget av Mikael Sjöstedt, tillhandahållet av Wallenbergstitelserna)

Vi är ett blandat team av grund- och kliniska forskare som utför translationell forskning inom autoimmuna sjukdomar med speciellt fokus på reumatoid artrit (RA). Genom att använda ett brett spektrum av molekylära tekniker samt ha tillgång till nationella register och kliniska prover utreder vi tidiga sjukdomsmekanismer som kan leda till RA uppkomst.

Vi riktar in oss på att förstå hur gener, omgivningsfaktorer och levnadsvanor kan interagera och leda till första tecken på autoimmun sjukdom utanför lederna (såsom i slemhinnor och immunsystemet) för att bara senare orsaka kronisk ledinflammation och skada. Vi vill förstå varför – och framförallt när- uppstår sjukdomen. Idag fokuserar reumatologer på att sätta en diagnos och behandla relativ sent, när ledinflammationen redan har utvecklats. Vi vill nu ändra det till at kunna ingripa tidigare i sjukdomsförloppet. Bland många andra autoimmuna sjukdomar, är RA den enda sjukdomen där de olika stegen (från igångsättning av en autoimmun reaktion till utveckling av autoimmun sjukdom) är karaktäriserade i detalj. Därmed ges unika möjligheter att pröva strategier för förebyggande av sjukdomsutveckling.

Nya resultat från vår grupp har bidragit till en ny hypotes för RA utveckling som börjar med brytande av tolerans i slemhinnorna, fram för allt i lungorna. Enligt denna hypotes, luftföroreningar, så som rökning, orsakar en modifiering av proteiner, så kallad citrullinering, som i mottagliga individer leder till aktivering av immun systemet med bildning av autoantikroppar, så kallade antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA). Dessa immunreaktioner förstärkas under flera år och kan sedan gradvis orsaka smärta och ledinflammation. Vår nuvarande arbetshypotes är att denna gradvisa utvecklingen drivs fram av ACPA. Vi har visat att osteoklaster är beroende av protein citrullinering (samma process som den som förekommer i rökningsutsatta slemhinnorna) och uttrycker citrullinerade proteiner på deras cellytan. ACPA kan därför binda till osteoklaster med vidare osteoklast aktivering och interleukin (IL)-8 frisättning. Detta leder till benförlust, smärta och subklinisk inflammation. Vi siktar nu på att vidare utveckla denna hypotes med att testa effekten av antikroppar renade från patienter i olika cell- och djurmodeller. Vi har också tagit första steget mot kliniska studier och initierat en dubbel-blind placebo-kontrollerad studie med osteoklast-blockerande läkemedel för att behandla smärta och förebygga artritutveckling hos individer som bär på ACPA och har en hög risk att utveckla RA.

Vårt arbete kommer att bidra till (1). Detaljkunskap om mekanismer för sjukdomsprogression som kan ge nya behandlingsmål för RA, (2). Förbättrad identifiering av personer med risk att utveckla RA samt upptäckande av nya biomarkörer för sjukdomsutveckling som kan vara av stor betydelse för val av behandling vid rätt tid och med rätt läkemedel, (3). Utveckling av nya djurmodeller som bättre speglar sjukdomsutvecklingen som kan användas för att prova nya behandlingsmöjligheter och (4). Mer specifik och tidig behandling som kan ge möjligheten till sjukdomsprevention.

Gåvor

Gåvor

 

Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

kan detta göras via Swish. 

Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Anca Catrina

E-mail

anca.catrina@ki.se

Jobbtitel

MD, PhD, Professor

Hus

L8:04

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Autoimmunity, Epidemiology, Translational Medicine

Sjukdomar

Ledgångsreumatism

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Antibodies, Autoimmunity, Biomarkers, Clinical trials, Pain, Rheumatic, Translational