Artritforskning

Artritforskning

Vi är ett blandat team av basal- och kliniska forskare som utför translationell forskning inom reumatologifältet med speciellt fokus på reumatoid artrit (RA). Genom att använda ett brett spektrum av molekylära tekniker samt ha tillgång till nationella register och kliniska prover utreder vi tidiga sjukdomsmekanismer som kan leda till uppkomsten av kronisk ledsjukdom. Vi riktar in oss på att förstå hur gener och omvärldsfaktorer kan interagera och leda till sjukdomstecken utanför lederna (såsom i lungor och immunsystem) och först i nästa steg en inflammation lokalt i leden. Vi undersöker även hur hypoxi (syrebrist) och antikroppar kan bidra till en vidare utbredning av kronisk ledinflammation och benförstörelse.

GruppChefPortlet

Team leader

Anca Catrina

E-mail

anca.catrina@ki.se

Jobbtitel

Professor, senior physician

Hus

D2:01