Hudcancer

Hudcancer

Hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellcancer) är den näst vanligaste cancerformen både hos män och kvinnor i Sverige. Hudcancer är dessutom den cancersjukdom som ökar mest, antalet fall har nästan fördubblats under de senaste tio åren. Exponering mot solens ultravioletta strålar är den bakomliggande orsaken och den största riskfaktorn för olika typer av hudcancrar. Vår forskning handlar om att förstå icke-kodande RNAs (t.ex mikroRNA och långa icke-kodande RNA, lncRNA) roll vid hudcancer samt hudens utveckling. Vi undersöker hudcellernas immunsvar som är viktig både under homeostas, infektioner och cancer. Vi studerar även interaktioner mellan icke-kodande RNA och transkription faktorer och epigenetiska förändringar i hudcancer. Vi har förhoppningar om att icke-kodenade RNA kan komma att användas som en alternativ behandlingsmetod mot hudcancer i framtiden.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Andor Pivarcsi

E-mail

andor.pivarcsi@ki.se

Jobbtitel

Senior researcher

Hus

L8:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Developmental biology and reproduction, Haematology, Infection and inflammation, Molecular biology

Sjukdomar

Cancer

Etiketter/Kompetenser

Aging, Angiogenesis, Animal models, Cell culture, Gene expression, Growth factor, Immunohistochemistry, Innate immunity, Metastasis, Microscopy, Molecular, Mutation, Omics, Sequencing, Signal transduction, Skin, Tumor