Klinisk neuroimmunologi

Klinisk neuroimmunologi

Vår forskargrupp studerar hur immunsystemet kan aktiveras mot kroppens egen vävnad, ett fenomen som kallas autoimmunitet. Vi studerar också hur antikroppar kan uppstå mot läkemedel som används för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där den vita substansen, myelinet, i hjärnan är angripen av immunsystemet. Varför detta händer vet man inte, men det finns många olika hypoteser. Vår hypotes är att virus som infekterar myelin-producerande cellerna i hjärnan kan lura immunsystemet att angripa, inte bara de infekterade cellerna, utan också många av de kringliggande icke virusangripna cellerna. Det finns ett flertal virus som kan infektera myelinproducerande celler och det kandidatvirus som vi studerar är humant herpesvirus 6 (HHV-6). Vi har identifierat ett flertal humanproteiner som HHV-6 tar med sig från värdcellen och vi vill undersöka om det faktum att dessa presenteras tillsammans med viruspartikeln för immunsystemet kan göra så att autoimmunitet uppstår. Autoimmunet är enligt denna hypotes ett resultat av att kroppens egna proteiner presenteras tillsammans med de signaler från viruspartikeln som aktiverar immunsystemet.
 

Immunitet kan också uppstå mot läkemedel och det kan bero på många olika faktorer. Även om läkemedlet är helt identiskt med det kroppsegna proteinet, som vissa interferon-beta preparat som MS patienter behandlas med, kan den toleransen brytas av det repetitiva injiceringsförfarandet som medicineringen kräver. Vi undersöker förekomst av anti-läkemedels antikroppar (s.k. ADA, anti-drug antibodies) i serum från patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Vi är sedan 2012 med i ett europeiskt konsortium där vi studerar ADA vid en mängd olika sjukdomar och mot ett antal olika medicinska preparat. För att läsa mer om det här projektet så besök gärna hemsidan http://www.abirisk.eu/ .

Serumprover för ADA i patienter med MS som behandlas med interferon-beta, natalizumab (Tysabri) eller rituximab kan skickas in för ADA analys till vårt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet (http://ki.se/cns/laboratoriet-for-analys-av-neutraliserande-anti-lakemedels-antikroppar-nab-lab ). För infliximab (Remicade) har vi en metod som heter PandA och som kan mäta ADA även om infliximab finns kvar i serumet. Kontakta gärna oss om du är intresserad av detta genom att maila Anna.Fogdell-Hahn@ki.se. Vår ambition är att tillsammans med andra laboratorium se till att det kommer att finnas rutinanalyser av ADA för alla medicinska preparat där detta kommer att behövas för att försäkra sig om att behandlingen har sin avsedda effekt.

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Anna Fogdell-Hahn

E-mail

anna.fogdell-hahn@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:00

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Infection and inflammation, Microbiology, Neuroscience

Sjukdomar

Epilepsi, Multipel Skleros, Ledgångsreumatism

Etiketter/Kompetenser

Autoimmunity, Cell culture, Central nervous system, Clinical trials, Cohort study, Immunohistochemistry, Intervention/therapy, Microscopy, Molecular, Neurodegeneration, Neuroinflammation, Neurology, Register research, Skin, Virology, Virology/virus