Cancergenetik

Cancergenetik

Familjer där familjemedlemmar har mycket hög risk för sjukdom utgör ungefär 10 procent av alla fall av specifika cancerfall. En mellangrupp på ytterligare 15-25 procent utgör familjer med medelhög risk och resterande del av dessa sjukdomar orsakas av olika genetiska förändringar i samverkan med miljöfaktorer. I högriskfamiljer erbjuds prevention i form av kontroll-program, men också förebyggande, riskreducerande kirurgi. Till riskgrupper med lägre risk erbjuds främst olika kontrollprogram som utformas efter individens risk. Vi söker efter högriskgener med kopplingsanalys i familjer och lågriskgener med associationsstudier i stora fall- och kontrollstudier.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Annika Lindblom

E-mail

annika.lindblom@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:00

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Genetic diseases

Sjukdomar

Cancer