Bioinformatik

Bioinformatik

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer för analys av (molekylär-)biologiska data utvecklas.

Bioinformatiken inbegriper vitt skilda delområden, till exempel hantering och strukturering av mycket stora datamängder, visualisering av data t.ex. proteinstruktur, modellering av fenomen inom evolution, proteinfunktion, och cellbiologi samt analys av stora mängder molekylärbiologiska data såsom DNA- och protein-sekvenser och genuttryck.

 

Grupper vid CMM som arbetar med bioinformatik: