Styrelse

Styrelse

CMMs styrelse ansvarar för kvalitén på den forskning som utförs på CMM. För att hjälpa styrelsen i dessa ärenden har vi även ett Vetenskapligt råd (SAB) som består av internationellt erkända och betydande forskare. Styrelsen möts normalt 4-6 gånger per år. Styrelsen ansvarar för att CMM följer de ursprungliga intentioner som fastställts i stiftelsens stadgar.

Styrelsens huvuduppgift är att främja genomgripande och gränsöverskridande forskning inom områden som angivits i stiftelsens stadgar. Detta inbegriper det yttersta ansvaret för en ständig utvärdering av CMMs verksamheter och att utvärderingarna leder till konkreta åtgärder.

Styrelsemedlemmar

Liselotte Jansson, ordförande
Generalsekreterare Alzheimerfonden, Styrelseordförande i Hypergene AB, Styrelseordförande i forskningsstiftelsen AlzeCure. Invald 2011.

Jan Andersson, forskningsdirektör Stockholms läns landsting, professor och överläkare, Institutionen för medicin (infektionssjukdomar) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Invald 2007.

Lennart Låftman, MBA DHS, ordf. Erik Penser Fonder AB, tidigare Vd för fd Femte AP-fonden. Invald 1999.

Ylva Pernow, läkare och docent Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Representerar Karolinska Universitetssjukhuset. Invald 2015.

Sten Eirik Jacobsen, professor, Karolinska Institutet och University of Oxford, England. Invald 2015.

Magnus Thyberg, avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor Region Stockholm. Invald 2019.

Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet. Invald 2019.

 

Suppleanter

Hanna-Charlotta Nielsen, jurist, Region Stockholm. Invald 2020.

Magnus Nordenskjöld, professor, Karolinska Insitutet. Invald 2019.