Molekylär smärtforskning

Molekylär smärtforskning

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället. Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit (RA) och osteoartrit (OA) utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring. Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Camilla Svensson

E-mail

camilla.svensson@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:03

GroupInformationPortlet

Sjukdomar

Fibromyalgi, Osteoartrit, Reumatiska sjukdomar, Ledgångsreumatism