Hjärtkärlsjukdomar

Hjärtkärlsjukdomar

Sjukdomar som orsakas av problem med hjärtat eller blodkärlen, kallas med ett gemensamt namn för hjärt-kärlsjukdom. Nästan 2 miljoner svenskar är drabbade. Hjärt-kärlsjukdom ligger bakom de flesta dödsfallen i Sverige, och bland dessa är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken hos både kvinnor och män.

Kvinnor som lider av hjärt-kärlsjukdom drabbas generellt sett cirka tio år senare i livet än män. En trolig orsak är att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en skyddande effekt.

De största riskerna för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma, diabetes, stress och rökning. Även ärftlighet är en viktig faktor.

 

Källa: www.hjart-lungfonden.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med hjärtkärlsjukdomar: