Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

Autoantikroppar och deras roll i inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

Det adaptiva immunförsvaret, inkluderat B-celler och antikroppar, har en essentiell roll i identifiering av hot från mikroorganismer. När det adaptiva immunsystemet av okända anledningar däremot börjar angripa den egna kroppen så kan autoimmuna sjukdomar uppkomma. Olika autoimmuna sjukdomar så som reumatoid artrit och SLE är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men hur deras egenskaper kan bidra till sjukdomsförloppet är inte till fullo kartlagt.

Målet med vår forskning är att genom att studera variation och egenskaper hos autoreaktiva B celler och antikroppar bättre förstå uppkomsten och sjukdomsförloppet i autoimmuna sjukdomar. Denna forskning kan i förlängningen leda till att vi kan utveckla bättre verktyg för prognos och behandling. I våra studier ingår att använda den nya generationens DNA-sekvenseringsteknik i kombination med metoder för antikroppsdesign för att studera sjukdomsassocierade antigen-specifika B-cells repertoarer i patienter med reumatoid artrit. Vi arbetar också med att direkt undersöka hur monoklona citrullinspecifika antikroppar från patienter med reumatoid artrit kan ha pro-inflammatoriska egenskaper och hur dessa funktioner kan blockeras. Dessutom arbetar vi parallellt med att karakterisera patienternas repertoar av en annan klass av autoantikroppar som istället kan ha skyddande effekter.

Gåvor

Gåvor

Om du skulle vilja stödja ett eller flera av våra forskningsområden kan detta göras via Swish. 
Vårt swish nummer är: 1232457976

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

 

Det går också bra att använda följande konton:

BG 628-4418
PG 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. Donationsinformationen finns tillgänglig under forskning på varje grupp- och teamsida.

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

 

GruppChefPortlet

Team leader

Caroline Grönwall

E-mail

caroline.gronwall@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:04

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Autoimmunity

Sjukdomar

Reumatiska sjukdomar, Ledgångsreumatism, SLE

Etiketter/Kompetenser

Antibodies, Autoimmunity, B-cells