Translationell Psykiatri

Translationell Psykiatri

Syftet med vår forskning är att identifiera molekylära risk- och frisk-faktorer med målet att förbättra diagnostik och behandling för ADHD, anorexi, bipolär sjukdom, depression och psykos.

Vi undersöker molekylära markörer och mekanismer för sjukdom och behandlingseffekter genom genetiska, epigenetiska och biokemiska analyser. Våra studier har ett speciellt fokus på de sammankopplade processerna inflammation, metabol dysreglering och mitokondriell aktivitet.

Vi använder främst kliniska och populationsbaserade naturalistiska kohorter, men också modell i mus. Vi samarbetar också inom stora internationella konsortier för psykiatrisk genetik. 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Catharina Lavebratt-Holmquist

E-mail

catharina.lavebratt@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:00

Gruppchef

Martin Schalling

E-mail

martin.schalling@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:00

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Genetics, Microbiota, Neuropsychiatric diseases

Sjukdomar

ADHD, Bipolär sjukdom, Depression, Ätstörningar, Schizofreni