CMM-dagen

CMM-dagen

Vartannat år organiserar CMM en halvdagskonferens med ungefär 200 deltagande CMM-forskare. Programmet konstrueras för att erbjuda en plattform där forskningen som utförs inom centrumet presenteras för att får forskarna att mötas och inspireras att sträcka sig bortom sina vanliga samarbeten.