Kardiovaskulär immunologi och metabolism

Kardiovaskulär immunologi och metabolism

Kardiovaskulära sjukdomar (KVS) är den främsta orsaken till dödlighet och funktionshinder i hela världen, vilket innebär en stor börda för samhället. Koronar hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom, de två vanligaste formerna av hjärt-kärlsjukdomar, orsakas av akuta komplikationer av ateroskleros. CVD dödar över 17 miljoner individer varje år, vilket står för en tredjedel av alla globala dödsfall.

Trots att befolkningsövergripande hantering av traditionella riskfaktorer för CVD har minskat incidenter av kardiovaskulära händelser i utvecklade länder (t.ex. hyperlipidemi, högt blodtryck och glykemi), kvarstår en väsentlig resterande risk.

Därför behövs det utvecklas translationella terapeutiska strategier som riktar sig mot nya molekylära vägar, vilka i sin tur kan reglera ateroskleros.

Ateroskleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom som initieras av en bibehållande ackumulering av lipider i artärväggen, särskilt lågdensitetslipoprotein (LDL), vilket leder till maladaptiva reaktioner hos medfödda och adaptiva immunceller. Metabolism och aktivering är särskilt integrerade i immunceller, och systemiska eller mikro-miljöförändringar i metabolism har visat sig modulera deras responser.

I pionjärarbete har vi identifierat flera mål för att modulera de oönskade immunsvaren i artärväggen, inklusive komponenter av LDL som kan utlösa medfödda och adaptiva immunceller och metaboliter av den essentiella aminosyran tryptofan via Kynurenin-vägen. Vår forskning tyder på att metaboliter inte bara är "bränslen" i deras metaboliska vägar, utan att de även kan fungera som signalerande molekyler i immunceller och påverka åderförkalkning. Genom att öka förståelsen för immunometaboliska reaktioner som styr immunresponserna vid aterogenes, kommer vår forskning att leda till  utveckling av nya läkemedel för att behandla och förebygga aterosklerotiska CVD.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Daniel Ketelhuth

E-mail

daniel.ketelhuth@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

BioClinicum J8:20

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Biomarkers, Circulation and respiration, Endocrinology and metabolism

Sjukdomar

Ateroskleros, Hjärt-kärlsjukdomar, Diabetes

Etiketter/Kompetenser

Adaptive immunity, Amino acids, Animal models, Antibodies, Artery, B-cells, Biochemistry, Cell culture, Drug development, Flow cytometry, Gene expression, Heart, Immunohistochemistry, Immunometabolism, Innate immunity, Lipoproteins, Liver, Macrophage/Microglia/Monocryte/APC, Memory, Mess spectrometry, Metabolism, Molecular, Pathology, Protein expression, Proteins, Proteomics, T-cells, Transcription, Translational, Tryptophan, Vaccines