Diabetes

Diabetes

Diabetes omfattar flera olika sjukdomar som alla har gemensamt att sockerhalten i blodet är för högt. De bakomliggande orsakerna till detta varierar beroende på diabetestyp. Vanliga symtom är stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet.

Hos personer med typ 1-diabetes har förmågan att producera insulin upphört, och de behöver behandlas med injicerad insulin. Personer med typ 2-diabetes har visserligen insulinproduktion, men den producerade mängden insulin räcker inte till. Behandlingen av typ 2-diabetes ser lite olika ut: ändrade kost- och motionsvanor, medicin i tablettform, eller insulininjektioner.

Ungefär 400.000 personer i Sverige har typ 2-diabetes, och cirka 50.000 har typ 1-diabetes. Man räknar med att ungefär 150.000 personer har diabetes utan att veta om det.

 

Källa: www.diabetes.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med diabetes: