Sjukdomar

Sjukdomar

Målet för forskningen vid CMM är att göra en samlad insats att bekämpa vår tids folksjukdomar och kroniska sjukdomar. Många allvarliga sjukdomar saknar långtgående behandling och bot varför det finns mycket arbete kvar att göra. Vi kommer att sätta patientens behov i fous i vår forskning och sträva efter att bidra till ledande medicinsk forskning.