Vårt forskningsprogram

Vårt forskningsprogram

Vårt forskningsprogram undersöker den komplexa dynamiken som är nödvändig i värd-omvärdsinteraktioner för att upprätthålla tarmens immunförsvar och hur en förskjutning i jämvikten kan leda till inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Även om genom-täckande associationsstudier (GWAS) har använts för att koppla genetiska varianter med IBD har det visat sig svårt att fastställa orsakssamband för dessa varianter i sjukdomsbilden. Vi försöker särskilt förstå hur försämringar i tarmens immunförsvar kan leda till IBD och försöker hitta funktionerna hos riskgenerna i IBD som vi identifierat med GWAS. För att hitta riskgenernas funktion fokuserar vi på biologiska processer som är involverade i början (immunförsvarets anpassning), framåtskridandet (kronisk inflammation) och i slutet (reparation av vävnad) av IBD. För att översätta genmutationer till funktioner har vi utvecklad ett innovativt arbetssätt som integrerar bioinformatik och djurmodeller såsom zebrafisk och mus för att sedan bekräfta kandidatmutationerna i human vävnad genom att använda sk. organoider dvs ”mini-organ” framodlade från stamceller.

Min utbildning sträcker sig över varierande dicipliner såsom utvecklingsbiologi genom användning av zebrafiskmodeller, slemhinnans immunologi, beräkningsmedicin, musmodeller med IBD, analys av genvariationer samt tarmflorans sammansättning. Detta ger en unik ställning att tillhandahålla ett samordnat och innovativt forskningsprogram för att tackla relevanta frågeställningar inom fältet för tarmens immunförsvar och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Eduardo Villablanca

E-mail

eduardo.villablanca@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:03

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Intestinal infection and inflammation, Microbiota, Mucosal Immunology

Sjukdomar

Colorectal cancer (CRC), Inflammatory bowel diseases (IBD)

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Autoimmunity, Cell culture, Flow cytometry, Gene expression, Innate immunity, Macrophage/Microglia/Monocryte/APC, Memory, Metabolism, Mutation, Nutrition, Sequencing, Transcription, Tumor