Hormonella sjukdomar

Hormonella sjukdomar

Kroppens endokrina system inkluderar åtta hormonproducerande körtlar som påverkar utveckling, metabolism, sexuell funktion och humör. Rubbningar i cirkulerande hormonnivåer i blodet kan vara en följd av antingen över- eller underproduktion av hormoner från de endokrina körtlarna.

Vissa autoimmuna sjukdomar kan påverka det endokrina systemet. I Addisons sjukdom producerar inte binjurarna tillräckligt med steroidhormoner vilket kan leda till symptom som extrem trötthet, aptitlöshet och lågt blodtryck. I typ-1 diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln vilket sätter kroppens funktion att reglera blodsockret ur spel.

Andra körtlar i det endokrina systemet är tallkottkörteln, sköldkörteln, hypofysen, brässen och könskörtlarna.

Källa: www.hormone.org