Icke-kodande RNA i inflammatoriska hudsjukdomar

Icke-kodande RNA i inflammatoriska hudsjukdomar

Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar ca 2-3% av befolkningen. Psoriasis har stor inverkan på livskvalitén och betraktas idag som en systemsjukdom med samjukligheter.  Vårt mål är att utforska de bakomliggande molekylära mekanismerna  vid psoriasis, med fokus på s k icke-kodande RNA , som har en viktig roll vid genregleringen i våra celler. Vi undersöker rollen för icke-kodade RNA vid psoriasis och om modulering av deras nivåer kan påverka hudinflammation. Ett annat mål för vår forsking är att utforska om icke-kodande RNA kan användas som markörer, för behandlingssvar, sjukdomsprogress eller samsjukligheter.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Enikö Sonkoly

E-mail

eniko.sonkoly@ki.se

Jobbtitel

Associate Professor

Hus

L8:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bioinformatics, Cell, molecular and structural biology, Dermatology, Infection and inflammation

Sjukdomar

Psoriasis

Etiketter/Kompetenser

Animal models, Cell culture, Immunohistochemistry, Microscopy, Omics