Epigenetik

Epigenetik

Epigenetik innebär att man tittar på förändringar i hur generna uttrycks, om en viss gen är aktiv eller inte. Om en gen uttrycks eller inte påverkar den så kallade fenotypen, alltså hur en individ ser ut eller uppträder.

Epigenetiska förändringar i arvsmassan beror på olika modifieringar i DNA:t. Många sjukdomar tros vara påverkade av epigenetiska förändringar, bland annat cancer, diabetes och schizofreni.

Vanligtvis ärvs inte epigenetiska förändringar till nästa generation eftersom de förändringar som skett ”raderas” under bildandet av könscellerna.

 

Källa: www.epigenetik.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med epigenetik: