Molekylär kardiologi

Molekylär kardiologi

Målet med professor Cosentinos forskningsgrupp är att lösa de molekylära och cellulära processer som ligger bakom hjärt- och kärlrubbningar under en ökad risk för hjärtsjukdom.

Forskningen är en effekt av en alarmerande ökning av den allmänna förekomsten av fetma och typ 2 diabetes världen över. Även om framstegen i behandling har minskat sjuklighet och dödlighet i typ 2 diabetes är risken för hjärt- och kärlsjukdomar långt ifrån eliminerad och det finns ett stort behov av mer molekylärt riktade behandlingar.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Francesco Cosentino

E-mail

francesco.cosentino@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:02

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Circulation and respiration

Etiketter/Kompetenser

Aging, Animal models, Cardiovascular, Cell culture, Epigenetics, Flow cytometry, Gene expression, Metabolism, Mitochondria, Oxidative stress, Signal transduction