Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar – nya behandlingsstrategier

Autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar – nya behandlingsstrategier

Med hjälp av experimentella system och patientmaterial studerar vi immunsystemet med ett specifikt intresse relaterat till inflammation, autoimmun sjukdom och cancerimmunterapi.

 

Huvuddelen av de olika projekten i laboratoriet studerar antikroppar, neutrofiler och T-celler. Vi spenderar också mycket tid på att utveckla och använda CRISPR/Cas9-baserade screener för att förstå komplexa biologiska processer och identifiera nya läkemedelsmål. För att underlätta utformningen av dessa screener har vi skapat en programvara som vi kallar Green Listed. Ett blogginlägg som beskriver vårt tillvägagångssätt finns på Addgene.

 

För närvarande avser flera projekt i laboratoriet vårt intresse av att signalera nedströms IL-4-receptorn (IL-4R). Grunden för detta intresse var det oväntade konstaterandet att uttrycket av IL-4R är nödvändigt för aktiviteten av ett läkemedel (IVIG) som används för att behandla patienter med autoimmun sjukdom och att uttrycket av denna receptor är högt reglerad vid inflammation (Anthony et al, 2011, Nature and Wermeling et al, 2013, PNAS).

 

Personlig hemsida | https://wermelinglab.com/

Youtube kanal | https://www.youtube.com/channel/UCamAaFoUpC4ofoom_6fjbbQ

GruppChefPortlet

Team leader

Fredrik Wermeling

E-mail

fredrik.wermeling@ki.se

Jobbtitel

Assistant professor

Hus

L5:02