Genetik

Genetik

Inom genetiken försöker man förstå hur arvsmassan, alltså kromosomer, DNA och gener, ser ut och på vilket sätt de ärvs och påverkas av den omgivande miljön. När arvsmassan förändras kallas det för mutationer. Mutationer är det som driver evolutionen framåt, så de kan vara bra. Men mutationer kan också vara skadliga och orsaka sjukdomar. Många mutationer i arvsmassan går omärkt förbi eftersom de inte påverkar organismen alls.

För att kunna tillämpa denna kunskap använder man olika metoder som med ett gemensamt namn kallas genteknik. Med hjälp av gentekniken kan man bestämma på molekylär nivå till exempel vilka gener som har muterat, och var någonstans på genen mutationen har skett. Denna kunskap kan bland annat användas för att hitta svar på vad som orskar olika sjukdomar.

 

Källa: www.psykologiguiden.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med genetik/genomik: