Barnreumatism

Barnreumatism

Vår forskning syftar till en förbättrad kunskap om de sjukdomsorsakande mekanismerna som är aktiva vid reumatisk sjukdom hos barn och hos vuxna. Kunskapen utgör grunden för utveckling av ny riktad antireumatisk terapi.

Under de senare åren har vi i vår forskargrupp särskilt intresserat oss för alarminer och deras betydelse för den reumatiska inflammationen. Alarminer är en grupp kroppsegna molekyler med funktion såväl inuti som utanför celler. Gemensamt för alla alarminer är att de utanför cellen fungerar som en alarmsignal för att uppmärksamma kroppen på att något är fel, tex att vävnadsdöd orsakad av infektion eller direkt skada uppkommit, och att ett inflammatoriskt svar måste aktiveras. Fokus i våra studier har varit alarminet HMGB1, dess roll vid reumatisk sjukdom och som målmolekyl för ny terapi.

 

Vårt forskningsprogram kan indelas i två delprojekt där vi studerar:

1. HMGB1s inflammatoriska egenskaper och hur dessa kan regleras

2. HMGB1s roll vid  barnreumatism inkl den vanligaste formen, Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA). Forskningsframstegen sker med hjälp av den provsamling (JABBA) med patientprover som vi har upprättat och tillgång till Svenska Barnreumatologiska Registret (SBR), ett nationellt kvalitetsregister, samt slutligen molekylär, cellulär, in vitro och in vivo laboratorieforskning.

Vi studerar också HMGB1s roll vid andra inflammatoriska sjukdomar tex Stroke och har ett pågående projekt för att identifiera terapeutiska HMGB1 inhibitorer.

Links:

National research school in chronic inflammation   http://www.researchschool.nu

 

 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Helena Erlandsson Harris

E-mail

helena.harris@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

L8:03

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Biomarkers, Circulation and respiration, Developmental biology and reproduction, Inflammation

Sjukdomar

Reumatiska sjukdomar

Etiketter/Kompetenser

Biomarkers, Innate immunity