Hypospadi

Hypospadi

Hypospadi, är en form av störd könsutveckling, när urinrörsmynningen ligger på penis undersida eller i bäckenbotten, och incidensen I Sverige är 1 av 125 pojkar (Skarin 2014). Behandlingen är operativ. Hypospadi är en komplex sjukdom som uppkommer genom en interaktion mellan arv och miljö. I vår grupp har vi genom studier av enäggstvillingar samt bröder där bara den ena tvillingen/ brodern har hypospadi funnit att det är den minsta pojken som drabbas och därmed kunnat visa att tillväxten/ födelsevikten är en miljöfaktor för hypospadi. Vi har visat att incidensen ökat i Sverige samt belyst urologiska och kosmeiska aspekter på hypospadi hos vuxna män.