Immunologi

Immunologi

Immunologi handlar om hur kroppen försvarar sig mot yttre angrepp av smittämnen som virus, bakterier och parasiter. När immuncellerna reagerar på smittämnet bildas antikroppar, det vill säga proteiner som kan binda till särskilda ställen på smittämnet. Antikropparna startar försvarsreaktioner som förstör smittämnena.

När det bildas antikroppar utvecklar kroppen ett immunologiskt minne som gör att immunförsvaret snabbt kan reagera om samma infektion kommer tillbaka senare.

Ibland kan kroppen rikta sitt immunsvar mot kroppens egen vävnad. Då uppstår en autoimmun reaktion, och ofta uppstår då ett kroniskt inflammationstillstånd.

 

Källa: www.1177.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med immunologi: