Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar

När kroppen angrips av ett smittämne som leder till sjukdom uppstår infektionssjukdomar, även kallat smittsjukdomar. De vanligaste smittämnena utgörs av mikroorgansimer som bakterier, virus och svamp.

Behandlingen av dessa sjukdomar ser olika ut beroende på typ av smittämne. Vissa sjukdomar orsakade av virus kan förebyggas genom vaccin. Vaccin kan också dämpa symtom från en redan pågående infektion. Sjukdomar orsakade av bakterier kan ofta behandlas med antibiotika, och svampinfektioner behandlas vanligtvis med svampdödande medel.

Smittämnen kan spridas på många olika sätt, bland annat genom luft, direktkontakt eller mat och dryck. Smittsamheten är beroende på typ av mikroorganism.

 

Källa: www.1177.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med infektionssjukdomar: