Inflammation

Inflammation

När kroppens försvar reagerar på en skada eller ett angrepp uppstår en inflammation. Vanligast är att inflammationen orsakas av en infektion, men även all slags skadlig inverkan på kroppen, allergi samt en del sjukdomar kan utlösa en inflammation. När immunförsvaret har reagerat läker oftast inflammationen ut av sig självt.

Typiska symtom för inflammation är rodnad, svullnad, smärta och lokal uppvärmning.

Kroppen kan också reagera med inflammation vid autoimmuna tillstånd. I dessa fall har immunsystemet börjat angripa kroppens egen vävnad, som exempelvis vid reumatiska sjukdomar.

 

Källa: www.1177.se

 

Grupper vid CMM som arbetar med inflammation: