Infrastruktur

Infrastruktur

På CMM finns det tre resurser som är inkluderade i hyran: disk, autoklavering och framkallning.

Edna Fagerstedt ansvarar för disk och autoklavering på CMM.