Myositforskning

Myositforskning

KRONISK INFLAMMATORISK MUSKELSJUKDOM, MYOSIT 

Tillstånd förenade med muskelinflammation kallas inflammatoriska myopatier eller myositer. De vanligaste symptomen är muskelsvaghet och musklerna blir fort trötta. Ibland förekommer  värk i musklerna. I vår forskningsgrupp arbetar vi främst med kroniska myositsjukdomar.

VÅRT FRÄMSTA FORSKNINGSMÅL

Målet med vår forskning är att få ökad kunskap om hur myosit uppkommer och de mekanismer som leder till muskelsvagheten för att ge patienter med myosit bästa möjliga behandling. Grunden för våra forskningsprojekt är studier av patienter med myosit som följs noggrannt på kliniken och med uppföljning i ett nationellt kvalitetsregister. Genom att kombinera kliniska resultat med molekylära studier av  upprepade blod- och vävnadsprover såsom muskel- och hudbiopsier efter olika medicinska behandlingar och fysisk träning hoppas vi kunna öka förståelsen för dessa sjukdomar och utveckla bättre behandling. Ett annat syfte är att förstå varför både muskel och lunga blir ett mål för immunsystemet hos vissa patienter.

För att uppnå våra mål kombinerar vi klinisk forskning med molekylär forskning på patientprover och använder experimentella system med muskelcellodlingar vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), Karolinska Institutet. Vi följer systematiskt patienter på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom ingår vi i ett svenskt Myositnätverk (SweMyoNet) och ett internationellt myositnätverk (MyoNet), www.myonet.eu som leds av professor Ingrid E. Lundberg och vi bidrar till det internationella myosit registret EuroMyositis, www.euromyositis.eu, där mer än 5000 patienter med myosit har blivit inskrivna. Vi är också en del av flera internationella samarbeten.

 

FORSKNINGSOMRÅDEN

  • Riskfaktorer för myosit
  • Samband mellan inflammation i lungor och muskler
  • Samband mellan cancer och myosit
  • Specifika autoantikroppar och dess betydelse
  • Studier av hjärtpåverkan vid  myosit
  • Behandlingsstudier av nya läkemedel
  • Träningsstudier
  • Epidemiologiska studier baserade på registerdata

 

Vid bidrag till vår forskningsverksamhet, vänligen ange: Myositforskning, Ingrid Lundberg. 

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Ingrid Lundberg

E-mail

ingrid.lundberg@ki.se

Jobbtitel

Professor, senior physician

Hus

D2:01

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Autoimmunity, Immunology, Inflammation

Sjukdomar

Myosit

Etiketter/Kompetenser

Autoimmunity, Immunohistochemistry, Microscopy