Neuroepidemiologi med fokus på multipel skleros

Neuroepidemiologi med fokus på multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet vilken drabbar mer än två miljoner människor i världen. MS är den näst vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos unga vuxna. Sjukdomsförloppet varierar mellan patienter men orsakar ofta olika grader av funktionsnedsättning.

Inom forskningsgruppen för MS epidemiologi använder vi data från det svenska MS registret, fristående eller länkat till data från publika databaser såsom SCB, Socialstyrelsen och Försäkringskassan, för att genomföra epidemiologiska studier relaterade till MS. Tillgång till dessa stora datamängder ger oss möjlighet att studera konsekvenserna av MS med avsikt att beskriva hur det går för MS patienter över tid med avseende på sjukdomsförlopp, behandlingsstrategier och socioekonomiska konsekvenser av sjukdomen. Vår forskning kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap kring faktorer som påverkar MS sjukdom och den socioekonomiska bördan av MS med den ultimata ambitionen att bidra till en basis för en förbättrad och kostnadseffektiv hälsovård av MS patienter.

Vår forskningsgrupp består av molekylärbiologer, epidemiologer och neurologer.

Gåvor

Gåvor

   Om du skulle vilja stödja våra forskningsområden

   kan detta göras via Swish. 

  Vårt swish-nummer är 123-245 79 76

 

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till.

Det går också bra att använda följande konton:

BG: 628-4418
PG: 514114-8

Ange namnet på den forskare vars arbete du avser att donera till. 

Om du befinner dig utanför Sverige, vänligen använd följande information:

Bank: SEB, Stockholm, Sweden
Kontonummer: 5201-11 370 12
Iban-nummer: SE16 5000 0000 0520 1113 7012
Bic-kod (bankens elektroniska adress): ESSESESS
Kontoinnehavare: Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
L8:05, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm, Sweden

GruppChefPortlet

Gruppchef

Jan Hillert

E-mail

jan.hillert@ki.se

Jobbtitel

Professor

Hus

Tomtebodavägen 18a, 5 tr

GroupInformationPortlet

Forskningsfält

Bio statistics, Biomarkers, Epidemiology, Genomics, Neurology

Sjukdomar

Multipel Skleros

Etiketter/Kompetenser

Biomarkers, Central nervous system, Neurodegeneration, Neuroinflammation, Neurology, Proteins, Proteomics, Register research, Sequencing, T-cells